Cara Memasukan Saldo Persediaan Awal Barang Dagang di Myob

Konten [Tampil]
Cara memasukan saldo persediaan barang dagangan di myob akan memberikan anda kemudahan dalam melakukan pengecekan persediaan yang tersisa daripada melakukannya secara manual. Myob memberikan fasilitas agar dapat mengatur jumlah persediaan yang  anda miliki.

Cara membuat kartu perlengkapan pada myob akan dapat mengklasifikasikan barang dagangan yang anda miliki sehingga barang dagangan tidak akan tertukar bahkan mengalami kesalahan dalam pencatatan yang telah dilakukannya.


Cara Memasukan Saldo Persediaan Awal Barang Dagang di Myob

Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan entri persediaan barang dagang di myob dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini.

Pertama anda dapat masuk ke modul Inventory > Count Inventory.

Cara Memasukan Saldo Persediaan Awal Barang Dagang di Myob

 Kemudian anda dapat memasukan jumlah sesuai dengan persediaan barang dagang awal anda, kemudian anda klik Adjust Inventory > Continue

Cara Memasukan Saldo Persediaan Awal Barang Dagang di Myob

Untuk membuat persediaan awal barang dagang di myob anda harus menekan tombol Opening Balance.

Cara Memasukan Saldo Persediaan Awal Barang Dagang di Myob

Nah isilah data persediaan yang akan anda masukan seperti nomer akun, harga perunit ya

Cara Memasukan Saldo Persediaan Awal Barang Dagang di Myob

Demikianlah cara Memasukan Saldo Persediaan Awal Barang Dagang di Myob semoga anda jago komputer akuntansi ya

0 Response to "Cara Memasukan Saldo Persediaan Awal Barang Dagang di Myob"

Post a Comment

Saya mengundang Anda untuk Berdiskusi

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel